[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


ICT กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรื่อง : ICT เพื่อการเรียนการสอน 

   ICT เพื่อการเรียนการสอน

การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีเว็บ กับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนในข้อจำกัดด้านบริบทความพร้อมในการเรียนรู้  เวลา สถานที่  การสอนบนเว็บจะจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  เป็นการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บอาจเป็นทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอน หรือบางส่วนก็ได้ หลักการเบื้องต้นคือ เวิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  และเริ่มเข้ามาเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน  การที่เว็บได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการศึกษา และ กลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน  ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ รวมทั้งการนำการศึกษาไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสด้วย ข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ผู้เขียน : นายอายัติ เอี่ยมบาง
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1584
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.


ICT กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 18 / ก.ค. / 2556
      ICT เพื่อการเรียนการสอน 22 / มี.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔