[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


ICT กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรื่อง : เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การใช้เครือข่าย Social network ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     Social Network คือสังคมที่อยู่บนการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Virtual Community โดยสมาชิกในกลุ่มไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น แต่มีหัวข้อความสนใจร่วมกัน มีบทสนทนาที่แสดงถึงแนวทางความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน
     จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว ด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และสภาการศึกษา ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ  และได้จัดการการความรู้ของตนเองไปพร้อมกันดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : มาโนชญ์ ขุนกอง
หน่วยงาน : สพม.๓๙
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1413
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.


ICT กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 18 / ก.ค. / 2556
      ICT เพื่อการเรียนการสอน 22 / มี.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔