[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่อง : การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐)
ความรู้จากการปฏิบัติงานการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก  ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐)

The  10th   Southeast  Mathematics Olypiad  ๒๐๑๓  ( SMO)

ระหว่างวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  -   ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖     Yigtan, Jiangxi,China   

 

              จากการได้ร่วมโครงการ การคัดเลือกตัวแทนนักเรียน แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

และได้เป็นคณะการแข่งขันและประชุมวิชาการการแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก  ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐)The  10th   Southeast  Mathematics Olypiad  ๒๐๑๓  ( SMO) ระหว่างวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  -   ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖     Yigtan, Jiangxi,China  นับว่าได้รับประสบการณ์จากการจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามขั้นตอน

                     รอบแรก  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                     รอบสอง  ระดัประเทศ   จำนวน ๓๘ ศูนย์สอบ

                     รอบสาม ค่ายวิชาการ

            จึงได้นักเรียนเป็นตัวแทนการแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก  ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๖           (ครั้งที่ ๑๐)The  10th   Southeast  Mathematics Olypiad  ๒๐๑๓  ( SMO)   ระหว่างวันที่  ๒๓ กรกฎาคม  -   ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖     Yigtan, Jiangxi,China   ซึ่งจากการสอบของนักเรียนนั้นในการทำข้อทดสอบวิชาคณิตศาสตร์

ในโจทย์ข้อสอบบางส่วนเป็นคำถามเป็นภาษาอังกฤษกับนักเรียนที่เข้าสอบคณิตศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ยังไม่สามารถทำข้อสอบโจทย์ข้อสอบที่มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้  จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่สำคัญที่ทำให้ยังไม่มีตัวแทนเข้าแข่งขัน  หากมีการใช้โจทย์ข้อสอบที่มีคำถามเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จะได้เห็นนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

 ผู้เขียน : ประเทือง วงศ์ประเสริฐ
หน่วยงาน : สพม.๓๙
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556
เข้าชม : 1998
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.


งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      Affective domain สู่พุทธศาสนา เพื่อความ อิสระ สุข สงบ นิพาน 30 / มิ.ย. / 2559
      นโยบายการศึกษา 60 รัฐบาล (พ.ศ.2475-2554) 30 / ก.ค. / 2556
      การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐) 18 / ก.ค. / 2556


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔