[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ภาพ
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
สถิติการเข้าชม
นันธวัลย์ ทองอ่ำ
อำพา สุขสบาย
สุวณี น้อยผา
สุนิสา ศิวิลัย
ปริญ สวนทองสุข pl6501@hotmail.com
คณิน อุดมความสุข kaninu@gmail.com
วาสนา มาสีกุก sec39007@hotmail.com
ประไพ วิสุทธิ์นวรัตน์ sec39006@hotmail.com
มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ sec39005@hotmail.com
วันชาติ อ่วมแจง sec39003@hotmail.com
วรางคณา อนันตะ sec39010@sec39.com
นายอายัติ เอี่ยมบาง ayat_eambang@hotmail.com 13
นายทวีรัตน์ เทพนะ taweerath2008@gmail.com 18
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
<< 1 2 3 4 >>ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔