[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  

กลุ่ม / แผนก : CEO
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
Email
tel
นายสุชน วิเชียรสรรค์ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 055-267235
นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ แดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 055-267235
นายวันชาติ อ่วมแจง นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 055-267235
นายสุชน วิเชียรสรรค์ นายสุชน วิเชียรสรรค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 055-267235
นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 055-267235
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔