[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่อง : แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขภัยพิบัติแนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

              ปัญหาภัยพิบัติกลายเป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรประมาท  บทเรียนของความสูญเสียจากกรณีภัยพิบัติที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ หรือ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แสดงแนวโน้ม ความถี่และความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ  การป้องกันและแก้ไขที่ดีที่สุด คือการให้การศึกษา และเรียนรู้ เพราะมีความรู้ย่อมสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาให้อยู่รอดในสถานการณ์ต่างๆได้

                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา 
                     เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติฉบับนี้ขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้มีแนวทางพัฒนา
                     ความพร้อมในการเตรียมตัวรับมือและเผชิญภัยพิบัติ  ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
                    เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างเครือข่ายขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ต่อไป

 นายสุชน  วิเชียรสรรค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นายสุชน วิเชียรสรรค์
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1514
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


งานส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ 11 / ม.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔