[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
เรื่อง : การติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
บทความการติดตามการดำเนินงานโรงเรียน หมายถึง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน และรับทราบปัญหา อุปสรรค เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยใช้แบบกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  ที่สำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างขึ้นผู้เขียน : นายสมาชิก คนพิเศษ
หน่วยงาน :
จันทร์ ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1323
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามการดำเนินงานโรงเรียน 21 / มี.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔