[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

ภาพ
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล์
สถิติการเข้าชม
นายเสกวิทย์ รัตนโรจน์ sss@hohit.com
sec3905603
sec3905602
พิษณุโลกพิทยาคม
นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ sec39002@hotmail.com
นายสุชน วิเชียรสรรค์ sec39004@hotmail.com
ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ sec39001@hotmail.com
sec39068 sec39068@sec39068.com
sec39067 sec39066@hotmail.com
อลิษา ประทุมโพธิ์ sec39066@hotmail.com
ศุภณัฐ ธีรสุข
จิดาภา คงทอง ka_wao@htomail.com
วรรณิศา คำจันทร์
เลิศชาย ทองเพชร
อนุสรา จุ้ยต่าย
วลัญช์ภัทร พูนมาก
นพดล ธานีตระกูล
วีระ แก้วสา
อนันต์ แป้นน้อย
อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔