[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
นายสุชน วิเชียรสรรค์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

  
บ้านแมงมุม
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมัครสมาชิก
ทีมแมงมุม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
รายชื่อสมาชิกแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมาชิกคนล่าสุด
นายเสกวิทย์ รัตนโรจน์

สมาชิกทั้งหมด 84

<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  
10 อันดับ'ผู้ใช้สูงสุด
   & นายทวีรัตน์ เทพนะ 19
   & นายอายัติ เอี่ยมบาง 14
   & คณิน อุดมความสุข
   & วาสนา มาสีกุก
   & ประไพ วิสุทธิ์นวรัตน์
   & มณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์
   & นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์
   & วันชาติ อ่วมแจง
   & นายสุชน วิเชียรสรรค์
   & sec3905603
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
19 คน
สถิติเดือนนี้
553 คน
สถิติปีนี้
4860 คน
สถิติทั้งหมด
105568 คน
44.221.66.xxx
23 มิ.ย. 2567 : 18:46


ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์การจัดการความรู้
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

        เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสมาชิกสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
ดังนั้นเพื่อการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อสิทธิในการเขียนเผยแพร่บทความความรู้ และเนื่องจากเว็บไซต์นี้ต้องการให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจึงขอให้สมาชิกให้ข้อมูลจริงโดย
       


          1. ผู้สมัครสมาชิกเมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ถ้าต้องการใส้รูปสมาชิก ควรเตรียมไฟล์ภาพชนิด .jpg หรือ.jpeg ขนาด 100 x 140 Pixels เพื่อเพิ่มรูปของสมาชิก

          2. เตรียมชื่อเพื่อใช้ในการเข้าระบบเป็นชุดอักษรภาษาอังกฤษอักขระพิเศษหรือตัวเลขอย่างน้อย5 ตัวอักษร
          3. เตรียมรหัสผ่านเป็นชุดอักษรอักขระพิเศษหรือตัวเลขอย่างน้อย5 ตัวอักษร
          4. เตรียมที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

 
       เมื่อสมัครสมาชิกได้แล้วหากต้องการเขียนเพื่อเผยแพร่บทความหรือความรู้สมาชิกต้องเตรียมภาพประจำบทความเพื่อแสดงในหน้าแรกเป็นไฟล์ .gif .jpg หรือ.jpeg ขนาด80 x 80 Pixels โดยควรเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา(หากไม่มีจะไม่สามารถเผยแพร่ความรู้ได้) 
         ในการเผยแพร่บทความ แสดงความคิดเห็น เนื้อหาที่เขียนหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ต้องไม่กระทบต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติและไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายดูหมิ่นส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหายไม่แสดงภาพหรือถ้อยคำลามกอนาจาร

         ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบปรับปรุงแก้ไขข้อความที่ไม่เหมาะสมคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือกล่าวพาดพิงถึงผู้อื่นที่เสียหายโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล


 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 ขุมความรู้
งานนโยบายและแผน
โดย ปริญ สวนทองสุข
13 / มิ.ย. / 2561 : ( 1581 / )
test
test
งานนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย ประเทือง วงศ์ประเสริฐ
30 / มิ.ย. / 2559 : ( 2247 / )
Affective domain สู่พุทธศาสนา เพื่อความ อิสระ สุข สงบ นิพาน
Affective domain สู่พุทธศาสนา เพื่อความ อิสระ สุข สงบ นิพาน
งานบริหารงานบุคคล
โดย นายเสกวิทย์ รัตนโรจน์
29 / มิ.ย. / 2559 : ( 2090 / )
ขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ขั้นตอนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
งานนโยบายและแผน
โดย ปาริตา ศรีวิชา
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 2180 / )
คู่มือเรียนฟรีปี 59
นโยบำย เฉพำะสำหรับกำรศึกษำขั นพื นฐำน
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
โดย ณัฎฐิรา อรรถสงเคราะห์
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 2094 / )
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำโดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
โดย อายัติ เอี่ยมบาง
28 / มิ.ย. / 2559 : ( 2052 / )
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และทักษะชีวิต
โดย อายัติ เอี่ยมบาง
27 / มิ.ย. / 2559 : ( 2696 / )
คู่มือ การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานตรวจสอบภายใน
โดย จารุนันท์ โพธิ์ทอง
26 / พ.ค. / 2558 : ( 2849 / )
คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา
คู่มือการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษา
การวัดและประเมินผล
โดย สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์
19 / ก.พ. / 2558 : ( 2395 / )
การประเมิน PISA2015 สพม 39
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย
งานตรวจสอบภายใน
โดย จารุนันท์ โพธิ์ทอง
28 / ม.ค. / 2558 : ( 3025 / )
ทดลองระบบ
ทดสอบระบบ
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย นายสุชน วิเชียรสรรค์
11 / ม.ค. / 2558 : ( 2252 / )
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ
แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย นายสมาชิก คนพิเศษ
9 / ม.ค. / 2558 : ( 2399 / )
ศูนย์บริการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
ศูนย์บริการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
   
 เผยแพร่ download
เอกสารตำรา
โดย admin
21 / มี.ค. / 2554 : ( 2886 / )

โปรแกรมการศึกษา
โดย admin
21 / มี.ค. / 2554 : ( 3039 / )
คณะทำงาน KM สพม.39
คณะทำงาน KM สพม.39 คณะทำงาน KM สพม.39 คณะทำงาน KM สพม.39
   
ศูนย์จัดการความรู้ สพม.๓๙ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๕-๖ โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗-๒๓๔